Forprojekt afrapportering

Afrapportering af forprojekt til timebank i Urbanområdet I perioden 1. juni 2005 til 1. marts 2006 blev der gennemført et forprojekt,  der skulle skabe rammerne for opstarten af et længerevarende timebankprojekt i Urbanområdet.

Materiale fra afrapporteringen af forprojektet kan læses på denne side.

Afsluttende rapport til Erhvervs- og Byggestyrelsen

Billag: 1. Timebankkoncept:
a) Projektbeskrivelse b)Timebankens ABC c)Håndbog for timebankdeltagere

2. Undersøgelse vedr. specifikke behov, ressourcer og barrierer for forprojekt for Timebank i Urbanområdet

3. Ydelser der kan udveksles i en timebank

4. Informationsmateriale: Infoark, timebankspil, Powerpoint introduktion om timebanker .

5. Svarbrev fra Græsrodsfonden

6. Ligningsrådets afgørelse 11.10.2005

7. § 20 Spørgsmål stillet af folketingsmedlemmer vedr. timebanksagen.

8. Svarbrev fra Integrationsministeriet

9. Rapport fra timebankstudietur til England

10. Anbefalinger fra Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde og LO-Århus

11. a)Brev fra Regeringens Ghettoudvalg til Skatteministeren b) Skatteministerens svar til Regeringens Ghettoudvalg.

12. Skema over mediedækningen for projektet

Comments are closed.