Verden rundt

Verden rundt Der findes i dag ca. 450 timebanksystemer. De fleste i USA (ca. 250 ) og England (ca. 140). Ellers findes der systemer i Canada, Italien, Japan, Israel…. Der arbejdes i øjeblikket på at sætte systemer i gang i bl.a. New Zealand og Danmark

Under udarbejdning… xx

Her kommer link til Link til de forskellige landes hjemmeside

Comments are closed.