Forskning og evaluering

I de seneste år er der foretaget en del evaluering af Time Dollars og Time Banks systemer i England og USA

På denne side er links til de mest relevant evaluerings- og forskningsprojekter.

Gill Seyfang, University of Norwich
Dr. Gill Seyfang fra University of Norwich har de sidste ti år forsket i komplementære valutaer og har gennem sit arbejde udviklet evalueringsteknikker af bæredygtighedsinitiativer.

Komplementære valutaer (lokale valutaer) f.eks. LETS og Time Banks giver mennesker mulighed for at udveksle varer og ydelser uden at bruge kontanter. Forskellige valutaer kan have forskellige formål, f.eks. har LETS til formål at opbygge den lokale økonomi, mens Time Banks fremmer den gensidige hjælp blandt mennesker. De følgende link er til dokumenter om LETS som et værktøj for bæredygtig udvikling, og Time Banks som et værktøj til at fremme social integration. Komplementære valutaer er vigtige, fordi de giver mennesker mulighed for at revurdere arbejde og velstand på linie med de andre værdier, man har som samfundsborger.

Seyfang Gill , Smith Karen (Oktober 2002) The Time Of Our Lives:
Using time banking for neighbourhood renewal and community capacity building. New Economics Foundation
Dette er en to-årig evaluering af Time Banks i England udført af Dr. Gill Seyfang, University of East Anglia.
Evalueringen viser bl.a., at Time Banks er effektive til at tiltrække deltagere fra de mest socialt udstødte grupper, og at deltagere pga. den sociale udveksling følte en forbedret livskvalitet. Dette havde også en gavnlig effekt på underliggende sociale problemer som f.eks. alkoholisme og psykisk sygdom.

Download kort resume af evalueringen (pdf) – klik her
Den fulde evalueringsrapport kan bestilles via Amazon – klik her

Seyfang, G.. 2009. EDM-2009-04 : Low-carbon currencies: The potential of time banking and local money systems for community carbon-reduction.
CSERGE Working Paper EDM 09-0

Seyfang, G.. 2006. EDM-2006-01 : Time Banks and the Social Economy: Exploring the UK Policy Context.
CSERGE Working Paper EDM 06-0 

Seyfang, G.. 2006. EDM-2006-09 : Community Currencies: A New Tool for Sustainable Consumption?
CSERGE Working Paper EDM 06-09 

Seyfang, G. ( 2005)  Community Currencies And Social Inclusion: A Critical Evaluation.
CSERGE Working Paper EDM 05-0

Seyfang, G. (22004) Time banks: rewarding community self-help in the inner city?
Community Dev J (2004) 39 (1): 62-71. doi: 10.1093/cdj/39.1.62

Seyfang, G. (2003) ‘Growing Cohesive Communities, One Favour At A Time:
Social exclusion, active citizenship and time banks’, International Journal of Urban and Regional Research Vol 27 No 3 pp.699-706

Seyfang, G. (2003) ‘With a little help from my friends:
Evaluating time banks as a tool for community self-help’, Local Economy Vol 18 No 3 pp.257-264

Seyfang, G. (2002) ‘Time On Our Side:
Evaluating time banks as a new tool for active citizenship’, IPPR New Economy Vol 9 No 4, pp.242-8

Seyfang, G. (2002) ‘Tackling Social Exclusion With Community Currencies:
Learning from LETS to time banks’ International Journal of Community Currency Research Vol 6

Seyfang, G. (2001) ‘Spending Time, Building Communities:
Evaluating time banks and mutual volunteering as a tool to tackle social exclusion’ in Voluntary Action Vol 4(1) pp. 29-4
8

Seyfang, G. (2001) ‘Community Currencies:

Small Change for a Green Economy’ Environment and Planning A Vol 33 (6), pp.975-996

Seyfang, G. (1997) “Examining Local Currency Systems:
A social audit approach” in International Journal of Community Currency Research, Vol 1,


Anden forskning

Ozanne, L.K (2010) LEARNIG TO EXCHANGE TIME:
International Journal of Community Currency Research Vol 14 A1-16, ISN1325-9547

“Keeping the GP away” – New Economics Foundation 2002
Evaluering af Rushey Green Time Bank

Evalueringen er foretaget i perioden april 1999 – may 2001. Time Bank projektet er opbygget omkring to lægeklinikker i Rushey Green, der er beliggende i det sydøstlige London. Rushey, De frivillige i Rushey Green Time Bank, støtter nogle af de mest sårbare patienter med hjemmehjælp, hjælp til at huske og at møde op til lægeaftaler, samt hjælp til andre ikke lægelige ydelser.
Evalueringen viser bl.a., at systemet har givet mange af medlemmerne nogen at tale med og sørget for, at de kommer ud af deres hjem. Det har i øvrigt forbedret deltagernes sociale netværk og har været med til at øge forståelse og tolerance over for sygdomme som f.eks. depression og psykiske ubalancer.

Læs rapporten – klik her

An Evaluation Of Elderplan’s Time Dollar Model
Executive Summary

Det amerikanske helbreds-forsikringsselskabet Elderplan i New York har anvendt Time Dollars systemet siden 1987. Denne evaluering er foretaget over en toårig periode fra 2000 til 2002.
Det har været evalueringens hensigt at undersøge de forskelle, der var i helbred, livskvalitet og andre psykosociale forhold for nye medlemmer af Elderplan, som deltog i Time Dollars systemet, og for de der ikke gjorde det.
Resultaterne peger bl.a. på, at den sociale udveksling, som Time Dollars systemet forårsager, har potentiale til at forbedre de ældres psykiske velvære, hvilket kan afstedkomme et forbedret helbred.

Læs resumé af evalueringen – klik her
Læs mere om Elderplan på: www.elderplan.org

 

 

Comments are closed.