No More Throw Away People

ECahnBog
No More Throw People: The Co-Production Imperative
Edgar S. Cahn
Essential Books, Washigton, 2000
ISBN Number: 1-893520-01-1
212 sider

Edgar S Cahn er professor ved District of Columbias Law School, Han er opfinder af Time Dollars / Time Bank systemet. Han begyndte sin professionelle karriere som taleskriver og juridisk rådgiver for Robert Kennedy, men blev hurtigt involveret i kampen for social retfærdig, der i mere end tre årtier har været hans hjertesag. Edgar S. Cahn har tidligere skrevet bogen “Time Dollars”.

I dene bog beskriver han ideen om Co-Production. På dansk kunne det oversættes til samarbejde. Ideen er at de flestei virkeligheden har ressourcer at klare deres sociale situation i et samarbejde med samfundet i stedet for at blive pasivt forsørget.

Alle mennesker indeholder ressourcer – deraf titlen “No More Throw Away People”

Co-Produktion er en dristig, praktisk orienteret strategi som kan nedbryde begrænsningerne for sociale forandringer.

Bogen belyser de mørkere sider penge og marked.. Den redefinerer økonomi ved at behandle husholdninger og lokalsamfund som en særskilt økonomi.

Hvis man ligestiller denne økonomi med markedsøkonomien kan det generere en ny udvekslingsdynamik som kan sætte os alle i stand til at:

  • være forandringsagenter som kan forme fremtiden
  • forandre fejlslagne sociale programmer til at være katalysatore for social retfærdighed
  • hverve “Smid væk mennesker” (socialt udstødte) som partnere i en fælles opgave
  • skabe den verden vi ønsker for vores børn.

Bogen kan købes hos Time Banks USA – klik her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *